PRIJAVE I UPLATE – Organizator putovanja je FENIX D. TOURS putnička agencija, koja jamči provedbu programa putovanja. Na dan prijave putnik potpisuje voucher-ugovor koji sadrži Vaše osnovne podatke i podatke o programu. Jedan primjerak ostaje Vama kao dokaz o zasnovanom Ugovoru. Potpisivanjem voucher-ugovora s naznakom “upoznat(a) sam s programom i uvjetima aranžmana i iste u cijelosti prihvaćam”, Vi prihvaćate naše opće uvjete putovanja za turističke aranžmane, pa sve što je u ovim Općim uvjetima navedeno postaje pravna obveza i za Vas i za organizatora.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA – Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene hotelskih i prijevoznih cijena te drugih usluga. Putnikova (kupčeva) suglasnost nije potrebna za povećanje do 10% cijene aranžmana. Kod povećanja većeg od 10% putnik (kupac) ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA – Ako putnik želi otkazati putovanje ili tražiti promjenu datuma polaska, treba to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkazanih troškova. FENIX D. TOURS putnička agencija će zadržati od ukupne cijene aranžmana slijedeće iznose: do 30 dana prije polaska 10%; od 29-22 dana 20%; od 21-14 dana 40%; od 14-8 dana 60%, od 7-0 dana 90%.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA – Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman ako prije ili za vrijeme izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći. FENIX D. TOURS putnička agencija može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika koji je posebno naveden kod svakog aranžmana. Organizator će sve putnike (kupce) obavjestiti o tome najmanje 3 dana prije početka izvršenja aranžmana. U ovim slučajevima organizator nije obvezan nadoknaditi kupcima bilo kakvu štetu, a putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa. FENIX D. TOURS putnička agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja (aranžmana), ako neposredno prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator može promijeniti dan ili sat polaska zbog promjene reda letenja ili nepredvidivih okolnosti.

SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE – Ukoliko putnik (kupac) nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orjentacijom, katom, prihvatit će bilo koju registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu.

ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA – Putnik može uplatiti zdravstveno osiguranje (što nije obvezan) u bilo kojem od osiguravajućih društava na što ga je agencija dužna uputiti.

PRITUŽBE I ARBITRAŽE – Ako su usluge iz programa nepotpune ili nekvalitetno izvršene, putnik može tražiti srazmjernu odštetu tako da:
– na licu mjesta reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnka organizatora. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora;
– najkasnije osam dana po povratku s puta putnik treba predati pismeni prigovor u prodajno mjesto gdje je uplatio aranžman, te priložiti pismenu potvrdu našeg predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove; nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u obzir Vaša pritužba;
– organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na Vaš prigovor u roku od 14 dana po primitku istog. Dok organizator ne donese rješenje putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila;
– putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Kupac se odriče prava na naknadu idealne štete. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Zagrebu.